Regler og vilkår på CasinoGo

Oversigt

Opdateret d. 18.12.2019

1.1 Definitioner
2.1 Vilkår og betingelser
3.1 Din konto
4.1 Betalinger
5.1 Frivillig lukning af konto
6.1 Inaktiv konto
7.1 Forpligtelse som kunde
8.1 Specielle regler
9.1 Fortrolighedspolitik
10.1 Klager
11.1 Ansvarsbegrænsning
12.1 Bekæmpelse af hvidvaskning
13.1 Overholdelse af konto
14.1 Sikkerhed
15.1 Ejendomsret
16.1 Vilkårenes uafhængighed
17.1 Overdragelse
18.1 Aftale
19.1 Lovvalg
20.1 Regler for beskyttelse af personlige oplysninger
21.1 Persondatapolitik på sociale medier

 

 

1.1 Definitioner

 

1.2 Generelle vilkår og betingelser for CasinoGo.

1.3 Dansk ikrafttrædelsesdato: Den 18.Maj 2017.

1.4 Operatør: 25Syv A/S, et selskab, der er stiftet i Danmark. 25Syv A/S ejer og driver CasinoGo

1.5 Kontoindehaver er personen, der har indgået og oprettet kontoen og accepteret reglerne fra CasinoGo.

1.6 CasinoGo-Konto er en midlertidig eller permanent konto, der anvendes af kontoindehaver til transaktioner og væddemål i god tro.

1.7 Licens er Spillemyndighedens tilladelser til at udbyde væddemål og onlinekasino. CasinoGo er underlagt overvågning af Spillemyndigheden, der er en dansk myndighed under SKAT. Læs mere på SKAT.dk

1.8 Myndighederne er Spillemyndighederne i Danmark.

1.9 Spilafgiften er den særlige skat, der betales for væddemål i Danmark af spilleudbyderen.

 

 

2.1 Vilkår & betingelser

 

2.2 Disse vilkår og betingelser, specifikke regler for individuelle spil, samt tilbud fra CasinoGo og eventuelle andre vilkår og betingelser, som CasinoGo offentliggør på hjemmesiden, eller som på anden vis formidles til dig i forbindelse med spillene og/eller hjemmesiden, kan til enhver tid ændres af CasinoGo.

2.3 Disse vilkår og betingelser er gældende for din brug af spillene, de relevante internet-, mobil- og andre platforme via hjemmesiden.

2.4 Hjemmesiden og spillene tilbydes af CasinoGo

2.5 Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og CasinoGo.

2.6 25Syv A/S opererer i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 1.marts 2014. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. CasinoGo har licens til at udbyde spil i Danmark og er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

2.7 Disse vilkår og betingelser træder i kraft, så snart du opretter en konto på CasinoGo. Dermed viser du CasinoGo, at du har læst disse vilkår og betingelser og accepterer dem. Når du bruger hjemmesiden eller en del deraf, viser du, at du er enig i disse vilkår og betingelser.

2.8 Du skal læse alle disse vilkår og betingelser grundigt igennem, inden du klikker på "Opret konto". Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, må du ikke benytte eller fortsætte med at benytte hjemmesiden.

2.9 Du forstår og accepterer fuldt ud, at du er bundet af disse vilkår og betingelser, som til enhver tid kan ændres af CasinoGo.

2.10 CasinoGo forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser og dermed ændre denne aftale mellem dig og CasinoGo. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for dig, vil disse blive varslet over for dig (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang du tilgår hjemmesiden efter ændringernes foretagelse) og ændringerne vil træde i kraft med min. 1 måneds varsel. Hvis du ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må du ophøre med at anvende hjemmesiden.

2.11 Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er slået op på hjemmesiden. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for de spil, du vælger at deltage i og/eller eventuelle kampagner/tilbud/bonusser/konkurrencer, som du vælger at aktivere/deltage i, så du er opdateret om alle vilkår og betingelser, hver gang du spiller. Du kan let se, om disse vilkår og betingelser er ændret, ved at se på versionsnummeret og datoen for de aktuelle vilkår og betingelser i afsnit 1.0.

2.12 Regler for og forklaringer om deltagelse i CasinoGos Spil, vedligeholdelse af din konto hos CasinoGo, fortrolighedspolitik og andre vigtige oplysninger findes i separate afsnit i disse vilkår og betingelser og er således at betragte som en integreret del af disse vilkår og betingelser.

2.13 Du accepterer at du må modtage marketingsmateriale om bonusser, kampagner og nyheder via nyhedsbreve og SMS-service.

 

 

3.1 Din konto

 

3.2 Tilmelding og åbning af din konto

3.3 For at kunne deltage i et spil om rigtige penge, skal du først tilmeldes hos CasinoGo, åbne en konto og sætte penge ind på kontoen som beskrevet i de følgende afsnit.

3.4 CasinoGo har ret til at udpege udbydere af betalingsløsninger, som kan handle og modtage og/eller udbetale penge på vegne af CasinoGo.

3.5 Du må kun have én konto på hjemmesiden. Hvis du forsøger at åbne mere end én konto, kan alle de konti, du forsøger at åbne, blive spærret eller lukket.

3.6 Hvis du opdager, at du har mere end én konto under forskellige navne, skal du omgående underrette CasinoGo derom.

3.7 Du anmoder om at åbne en konto ved at udfylde registreringsformularen og sende den til CasinoGo online og herefter acceptere disse vilkår og betingelser. CasinoGo forbeholder sig ret til at nægte at åbne en konto.

3.8 Du skal indtaste alle de obligatoriske oplysninger, du bliver bedt om, på tilmeldingsformularen og bekræfte de registrerede oplysninger med en digital signatur (NemID), hver gang du logger på din konto. Navn, adresse, CPR-nr. (eller lignende identifikationsnummer) og andre kontaktoplysninger som e-mail-adresse, bopæl og relevante betalingsoplysninger skal være sande og korrekte. Det er alene dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du afgiver, er sande, fuldstændige og korrekte, og du erklærer hermed over for CasinoGo, at de afgivne oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte. Du gøres opmærksom på, at CasinoGo enten på egen hånd eller via tredjemand foretager kontrol af de kunder, som åbner en konto. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumenter til CasinoGo som f.eks. kopi af kørekort, så denne kan kontrollere dine kontooplysninger. Din konto kan spærres eller lukkes, hvis du ikke afgiver de ønskede oplysninger eller dokumenter, eller hvis du afgiver forkerte eller vildledende oplysninger eller dokumenter.

3.9 Det er alene dit ansvar at sikre, at dine loginoplysninger opbevares sikkert. Du må ikke videregive dine loginoplysninger til andre. CasinoGo er ikke ansvarlig for misbrug af din konto af tredjemand på grund af din videregivelse af dine loginoplysninger til tredjemand, uanset om det sker bevidst eller ved et tilfælde eller aktivt eller passivt, idet præceptiv lovgivning om hæftelse og ansvar ikke søges fraveget ved denne bestemmelse.

3.10 Du må ikke overføre penge fra din konto til andre spillere eller modtage penge fra andre spillere til din konto.

3.11 Indtil de oplysninger, der henvises til i punkt 3.8, er tilvejebragt af kunden og godkendt af CasinoGo kan kontoindehaveren kun få en midlertidig konto, Det betyder at kontoen hvor kontoindehaveren ikke har indsendt de nødvendige oplysninger, vil være en midlertidig konto, hvor følgende regler gælder.

A Der kan ikke foretages udbetaling fra en midlertidig konto til en kunde.
B En kunde kan ikke indbetale mere end 10.000 DKK på en midlertidig konto.
C Medmindre indehaveren af en midlertidig konto indsender den nødvendige påkrævede dokumentation, inden for 30 dage fra åbning af kontoen, eller der er givet falske oplysninger, er CasinoGo påkrævet at lukke den midlertidige konto. Dette betyder, at kun tilbageværende indbetalinger vil kunne tilbagebetales til kunden, altså penge der ikke har været sat i spil.
3.12 CasinoGo forbeholder sig ret til efter eget valg og til enhver tid at:

Nægte at åbne en konto hos CasinoGo, blokere eller lukke en eksisterende CasinoGo-konto uden angivelse af årsag.
Nægte at acceptere indbetalinger og udbetalinger uden angivelse af årsag.
Fjerne en Kontoindehavers deltagelse i salgsfremmende aktiviteter, konkurrencer eller øvrige tjenester, når som helst CasinoGo vurderer, at der er en berettiget bekymring for, at CasinoGo-kontoen er blevet anvendt eller kan blive anvendt til ulovlige eller ureelle forhold.
Anmode om dokumenter, der bekræfter Kontoindehaverens identitet, berettigelse til at anvende et særligt Kort og/eller øvrige forhold, før indbetalinger og/eller udbetalinger gennemføres.
Inddrage og/eller konfiskere midler, der er til rådighed på en suspenderet konto, og/eller nægte at honorere et krav, i tilfælde af at reglerne direkte eller indirekte er blevet overtrådt og/eller uberettigede eller kriminelle handlinger har fundet sted, eller at der er mistanke om, at sådanne handlinger har fundet sted i forbindelse med en spilbegivenhed og/eller drift af en CasinoGo-konto.
3.13 Der tildeles ikke renter på en CasinoGo-konto.

3.14 En kontoindehaver vælger et personligt brugernavn, og kontoindehaveren vælger selv password. Det er ikke muligt at ændre brugernavn. En indehaver af en midlertidig konto kan logge ind på hjemmesiden med sit brugernavn og password. En indehaver af en permanent konto skal logge ind på hjemmesiden, ved brug af sit personlige NemID. Det er kontoindehaverens eget ansvar ikke at dele nogle af disse oplysninger. Hvis kontoindehaveren har grund til at tro, at andre har fået kendskab til disse oplysninger, bør kontoindehaveren omgående kontakte CasinoGos kundeservice. Hvis en kontoindehaver mister, deler eller fortæller sit konto login, skal CasinoGo ikke være ansvarlig for og vil ikke blive gjort ansvarlig for krav, der vedrører denne CasinoGo-konto.

3.15 Du kan til enhver tid efter eget skøn vælge at udelukke dig selv fra at spille et spil på hjemmesiden ved at følge nedenstående anvisninger. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan du ikke åbne eller benytte din konto.

3.16 Permanent udelukkelse.

Ved en permanent udelukkelse lukkes din konto, og din tilmelding ophører. Du kan ikke tilmelde dig som kunde hos CasinoGo igen før 1 (et) år efter lukning af kontoen.

3.17 Midlertidig udelukkelse.

Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv fra at spille hos CasinoGo direkte på hjemmesiden og spærre din konto i en af følgende, forudbestemte perioder: 24 timer, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan i øvrigt kontakte vores supportservice for at vælge en anden udelukkelsesperiode på over en måned.

3.18 Ved en midlertidig eller permanent udelukkelse får du endvidere mulighed for at blive registreret i Spillemyndighedens register, hvilket betyder, at du blokeres og udelukkes fra alle hjemmesider udbudt af autoriserede operatører i Danmark (herunder alle 25Syv A/S´ varemærker) i den relevante udelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om det nationale register får du ved at følge dette link: ROFUS

3.19 Det er et lovkrav, at du fastsætter en grænse for, hvor meget der kan indbetales på din spillekonto. Efterfølgende har du mulighed for at ændre denne grænse for dine indbetalinger i form af en øvre grænse for daglige, ugentlige eller månedlige indbetalinger. Dette kan du ændre under dine kontoindstillinger i øverste højre hjørne, når du er logget ind. En anmodning om at forhøje en eksisterende indbetalingsgrænse træder først i kraft 24 timer efter anmodningen, mens en anmodning om at sænke en indbetalingsgrænse træder i kraft med det samme. Den daglige, ugentlige eller månedlige periode træder i kraft og tælles fra det minut den nye indbetalingsgrænse bestemmes af dig.

 

 

4.1 Betalinger

 

4.2 Du kan kun deltage i et Spil, hvis du har nok penge på din spillekonto til at deltage. CasinoGo giver dig ingen kredit af nogen art til at deltage i et spil.

4.3 Alle oplysninger, som er nødvendige til indbetaling af penge på din konto, fremgår af "Min konto" og "Indbetaling" på hjemmesiden. Du kan bruge enhver af de metoder, som der fremgår af disse sider (med løbende ændringer).

4.4 Afhængigt af den valgte metode kan indbetalingerne være pålagt gebyrer. Aktuelle gebyrer vedrørende indbetaling af penge fremgår af "Min konto" og "Indbetaling" for hver indbetalingsmetode. Din bank kan uafhængigt opkræve gebyr for overførsler og andre betalingsmetoder.

4.5 Det er kun muligt at spille i DKK (Danske Kroner)

4.6 Ved brug af kredit- eller hævekort til indbetaling af penge gennemføres indbetalingen først, når CasinoGo har modtaget godkendelse og autorisationskode. Hvis CasinoGo ikke modtager en autorisation, krediteres din konto ikke med beløbet.

4.7 CasinoGo forbeholder sig ret til at bruge andre procedurer og midler til at bekræfte din identitet ved overførsel af indbetalinger til din konto.

4.8 CasinoGo yder ingen kredit for brug af tjenesten og accepterer ikke kontante betalinger.

4.9 En kreditsaldo på din konto er ikke rentebærende.

4.10 Gevinster sættes ind på din konto når: et spil du har satset på afgøres og, hvor det er relevant, CasinoGo bekræfter resultatet; hvor en begivenhed du har satset på er indtruffet. Se i øvrigt nærmere nedenfor, for regler for hvornår de enkelte typer af væddemål betragtes som afgjort.

4.11 Hvis CasinoGo ved en fejl krediterer en gevinst eller penge, som ikke tilhører dig, på din konto, uanset årsagen, tilhører beløbet fortsat CasinoGo. Beløbet vil blive overført fra din konto til CasinoGo. Hvis du, inden CasinoGo er blevet klar over fejlen, har hævet penge, som ikke tilhører dig, udgør det fejlagtigt betalte beløb et beløb, som du skylder CasinoGo, uden at dette berører eventuelle andre retsmidler, som følger af gældende lov. I tilfælde af en forkert kreditering er du forpligtet til straks at orientere CasinoGo via e-mail.

4.12 Du kan hæve et beløb op til det beløb, som ikke er låst til eventuelle bonusser og/eller andre omsætningskrav, ved at lave en udbetaling via ens spilkonto.

4.13 Meddelelser vedrørende udbetalinger skal afgives via ens spilkonto. CasinoGo accepterer ikke en udbetaling via telefon, livechat eller e-mail. Medarbejdere hos CasinoGo må ikke tilsidesætte disse anvisninger.

4.14 Af hensyn til din beskyttelse må du i løbet af 24 timer kun hæve maksimalt DKK 100.000, medmindre der inden er aftalt et større beløb.

4.15 CasinoGo forbeholder sig ret til at kreditere dig ved brug af samme metode, som du tidligere har foretaget indbetaling med.

4.16 CasinoGo kan anmode om identifikationsdokumenter for alle udbetalinger.

4.17 Såfremt du ønsker at hæve penge fra din konto, før de indbetalte penge er omsat på hjemmesiden minimum éen gang, kan der pålægges et gebyr på 5% på udbetalingen.

4.18 CasinoGo skal holde kontoindehaverens midler adskilt fra CasinoGo egne midler på en separat kundekonto hos et pengeinstitut, der er godkendt af Spillemyndigheden.

4.19 En kunde må kun fortage indbetalinger med vedkommendes personlige kort, eller via vedkommendes personlig konto der er oprettet ved et pengeinstitut eller deres licenstagere.

4.20 Udbetaling sker KUN via Nemkonto.

4.21 Alle betalinger sker til 25Syv A/S, Torvet 14, 1. 8600 Silkeborg. CVR: 30897765. support@bet25.dk.

 

 

5.1 Frivillig lukning af spillekonto

 

5.2 Du kan lukke din konto når som helst, og CasinoGo refunderer da hurtigst muligt alle penge fra din konto, dog senest fem arbejdsdage efter lukningen af din konto.

5.3 Tilbagebetalingsmetoden vælges efter CasinoGos skøn.

5.4 Hvis du ikke logger på din konto via Internettet i en periode på 1 (et) år, kan din konto blive lukket i overensstemmelse med reglerne, efter der er sendt besked til din tilmeldte e-mail-adresse.

5.5 CasinoGo forbeholder sig ret til at tilbageholde og fjerne en bonus, som du er blevet tildelt, hvis denne bonus ikke anvendes inden 60 dage fra datoen, hvor den blev tildelt. Det samme gælder for gevinster, der stammer fra væddemål med gevinster fra bonus.

5.6 Ved selvudelukkelse, vil kunden ikke have adgang til deres CasinoGo konto, under udelukkelsesperioden kan kontoen ikke genåbnes.

 

 

6.1 Inaktive konti

 

6.2 En inaktiv konto er en konto, hvori der ikke er registreret nogen former for log-in/ud i en periode der overstiger tolv (12) måneder, og som indeholder rigtige penge.

6.3 Hvis din konto er inaktiv/suspenderet, men du stadig har åbne/igangværende spil, vil eventuelle gevinster blive udbetalt efter aftale med dig, når dit sidste åbne/igangværende væddemål er afsluttet.

 

 

7.1 Dine forpligtelser som kunde

 

7.2 Du er over 18 år og må deltage i de spil, der udbydes på hjemmesiden.

7.3 Du må kun bruge hjemmesiden og din konto alene og udelukkende med henblik på din reelle deltagelse i spillene og ikke med et andet formål for øje. Du deltager i spillene alene på et privat og ikke-professionelt grundlag og alene med et fritids- og underholdningsformål for øje.

7.4 Du deltager i spillene på egne vegne og ikke på vegne af en anden person.

7.5 Du er bosiddende i Danmark.

7.6 Alle oplysninger, som du giver til CasinoGo i løbet af aftalens gyldighedsperiode, er sande, fuldstændige og korrekte, og du underretter omgående CasinoGo om en given ændring af disse oplysninger.

7.7 Alle gevinster er skattefrie i henhold til danske skatteregler.

7.8 Ingen af de penge, som du indbetaler på din konto, er ulovlige og stammer navnlig ikke fra ulovlige aktiviteter eller en ulovlig kilde.

7.9 Du benytter ikke Hjemmesiden til ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

7.10 Du ved, at deltage i spillene har en risiko for at miste de penge, du har indbetalt på din konto.

7.11 Du må ikke være involveret i nogen form for svigagtig, aftalt eller anden ulovlig aktivitet på dine eller tredjemands vegne ved deltagelse i spillene, og du må ikke gøre brug af softwareunderstøttede metoder eller teknik eller hardwareudstyr i din deltagelse i spillene. CasinoGo forbeholder sig hermed ret til at annullere eller lukke din konto eller annullere din deltagelse i et spil i tilfælde af sådan adfærd.

7.12 Hvad angår indbetalinger og hævninger af penge til og fra din konto, må du kun bruge kreditkort eller et andet finansielt instrument, som er gyldigt og lovligt tilhører dig.

7.13 Den computersoftware, som vi gør tilgængelig for dig, ejes af CasinoGo eller tredjemand og beskyttes af ophavsretslovgivning og anden intellektuel ejendomsret. Du må kun bruge denne software til eget fritidsformål i henhold til gældende regler, vilkår og betingelser, som fremgår af nærværende, og i henhold til gældende lovgivning, regler og bestemmelser.

7.14 Du anerkender, at det er umuligt at opnå helt fejl- og mangelfri computersoftware. Du forpligter dig til omgående skriftligt at underrette CasinoGo om eventuelle fejl eller mangler i CasinoGos onlinespillesystem, som du bemærker, når du spiller. Du accepterer, at CasinoGo kan justere saldoen på din konto i det usandsynlige tilfælde, at der forekommer en softwarefejl, som uretmæssigt tildeler præmiepenge eller en gevinst.

7.15 CasinoGo tolerer på ingen måde aftalt spil eller anden form for matchfixing. Kunderne vil blive overvåget af en række manuelle såvel som automatiske redskaber, så vores kunder kan være sikre på, at de spiller i et fair miljø.

 

 

8.1 Specielle regler

 

8.2 Der findes særlige regler for de forskellige produkter, som CasinoGo tilbyder. Særlige regler er oplyst i hvert enkelt casino-spil.

8.3 I tilfælde af at et casinospil med en jackpotpulje ikke længere tilbydes af CasinoGos spil-leverandører, så vil jackpotpuljen enten overgå til et nyt jackpotspil, som fortsat vil være tilgængeligt for alle kunder at deltage i, eller jackpotbidragene vil blive refunderet til hver enkelt kunde, som har spillet det pågældende spil. En kunde vil få refunderet det beløb som han/hun har bidraget med. 

8.4 Ved at acceptere de generelle vilkår og betingelser, accepterer du samtidigt de særlige vilkår og betingelser for brug af CasinoGos produkter

 

 

9.1 Fortrolighedspolitik

 

9.2 Du anerkender og giver dit samtykke til CasinoGos behandling af dine personlige data med henblik på, at du kan få adgang til og bruge hjemmesiden, deltage i spil og få adgang til flere tjenester. Hvis du ikke er enig i reglerne for denne politik, bedes du stoppe brugen af vores produkter.

9.3 CasinoGo er underlagt den danske persondatalov og databeskyttelseslov og behandler dine personlige data i henhold til lovgivningen. Endvidere beskytter CasinoGo dine personlige oplysninger og respekterer dit privatliv i henhold til bedste forretningspraksis og gældende lovgivning.(Læs 20.1 Regler for beskyttelse af personoplysninger for yderligere informationer).

9.4 CasinoGo gør kun brug af dine personlige oplysninger for, at du kan deltage i spillene, og for at udføre det driftsarbejde, der er relevant for din deltagelse i spillene.

9.5 CasinoGo behandler dine personlige data med henblik på at udføre en kontrolproces vedrørende din deltagelse i spillene.

9.6 Dine personlige data oplyses ikke til tredjemand, medmindre det er nødvendigt for at behandle dine anmodninger, f.eks. udførelse af transaktioner på din konto eller deltagelse i spil, for at foretage en kontrol, eller medmindre det er lovbestemt. Idet CasinoGos forretningspartnere eller leverandører eller serviceleverandører kan være ansvarlige for visse dele af den generelle funktion eller drift af hjemmesiden, kan personlige oplysninger videregives til disse. Du giver hermed dit samtykke til enhver videregivelse af disse oplysninger.

9.7 Du har ret til at se personlige data, der gemmes af CasinoGo om dig. Du har endvidere ret til at se oplysninger for de seneste 12 måneder om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil.

9.8 Du giver hermed dit samtykke til, at CasinoGo kan opbevare og gemme dine personlige data (herunder transaktionsdata), også efter din konto er lukket eller opsagt, i det omfang det kræves i henhold til dansk lovgivning.

9.9 Du skal straks orientere CasinoGo ved at ændre din profil eller andet om ændringer i oplysninger, som du har afgivet ved tilmelding og åbning af din medlemskonto.

9.10 For at yde dig en effektiv service kan CasinoGo og/eller dens serviceudbydere være nødt til at overføre dine personlige data fra et land til et andet. Du giver hermed dit samtykke til, at dine personlige data må overføres på denne måde.

9.11 I forbindelse med administrationen af din konto og tilhørende transaktioner kan CasinoGo anvende kreditvurderingsbureauer samt organer, der arbejder med afdækning af svindel og hvidvaskning, som kan have registeret oplysninger om dig. Du giver hermed dit samtykke til denne afgivelse af oplysninger.

9.12 Uanset ovenstående kan CasinoGo offentliggøre oplysninger om enkelte kunders særlige gevinster på hjemmesiden. Sådanne offentliggørelser omfatter den relevante kundes brugernavn og det vundne beløb, og du accepterer og godkender hermed, at dette offentliggøres på hjemmesiden.

9.13 For at gøre dit besøg på hjemmesiden mere brugervenligt, følge besøg på hjemmesiden og forbedre tjenesten indsamler CasinoGo lidt oplysninger, som sendes fra din browser, i form af en såkaldt cookie. Du kan, hvis du ønsker det, slå denne cookie-funktion fra (følg vejledningen i din browser). Du skal dog vide, at du ved at slå cookie-funktionen fra kan begrænse brugen af hjemmesiden.For flere informationer om hvordan vi anvender cookies, læs venligst cookie- og privatlivspolitikken CasinogoCookies.

9.14 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden, så gennemgå venligst ofte denne. Datoen for sidste revision vises på denne side. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi bestræbe os på at informere dig på forhånd via e-mail, på hjemmesiden, i appen eller andre aftalte kommunikationskanaler.

 

 

10.1 Klager

 

10.2 Hvis du har en klage, kan du sende en e-mail til kundesupport på support@casinogo.dk

10.3 Klagen skal indeholde oplysninger om din identitet og der skal gives en tydelig begrundelse for din klage. Såfremt dette ikke overholdes kan CasinoGo afvise din klage.

10.4 CasinoGo bestræber sig på, at behandle alle klager hurtigst muligt. Hvis CasinoGo ikke har afgjort klagen inden for 14 dage vil du blive informeret om, hvornår du kan forvente en afgørelse i sagen.

10.5 I tilfælde af uafsluttede spil; Skulle kunden opleve, at en runde sætter sig fast, så prøv først at lukke spillet og åbne det igen. Skulle dette ikke have effekt pga. tekniske fejl, vil sagen blive sendt til nærmere undersøgelse hos spiludbyderen, dog vil kundens indsats blive refunderet indenfor maksimalt 90 dage, hvis en teknisk løsning ikke kan findes. 

10.6 En uoverensstemmelse mellem kontoindehaver og operatør, som ikke kan løses i henhold til CasinoGo regler, skal afgøres i overensstemmelse med gældende dansk lov.

 

 

11.1 Ansvarsbegrænsning

 

11.2 Du besøger hjemmesiden og appen og deltager i spil på egen risiko. Hjemmesiden, appen og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte.

11.3 Uden forbehold af det generelle indhold af ovenstående bestemmelser stiller CasinoGo, dens ledelse, medarbejdere, partnere, serviceudbydere:

11.4 Ingen garanti for, at softwaren eller hjemmesiden er egnet til formålet,

11.5 Ingen garanti for, at softwaren og hjemmesiden er uden fejl,

11.6 Ingen garanti for, at hjemmesiden og/eller spillene kan tilgås uden afbrydelse,

11.7 CasinoGo er ikke ansvarlige for:

Tab af penge som konsekvens ved at spille på CasinoGo.
Omkostninger og udgifter.
Fejl, trykfejl, fejlfortolkning, fejllæsning, stavefejl og åbenlyse fejl.
Overtrædelse af CasinoGo regler.
Rådgivning fra CasinoGo.
Kriminelle handlinger.
11.8 Hverken direkte, indirekte, følgetab, tilfældigt eller andet tab, som opstår i forhold til din brug af hjemmesiden eller din deltagelse i spillene.

11.9 Du accepterer hermed at holde følgende skadesløse og ansvarsfrie: CasinoGo, dens ledelse, medarbejdere, partnere og serviceudbydere i forhold til omkostninger, udgifter, tab, krav og ansvar uanset, hvordan det er opstået i forhold til din brug af hjemmesiden eller din deltagelse i spillene.

11.10 Kontoindehaver tilrådes at overholde gældende lovgivning i Danmark

 

 

12.1 Bekæmpelse af hvidvask

 

12.2 CasinoGo overholder den danske lov om bekæmpelse af hvidvask af penge og tilhørende bestemmelser. CasinoGo skal rapportere mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder i Danmark.

12.3 Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter vedrørende et spil på hjemmesiden, skal du straks rapportere det til CasinoGo.

12.4 CasinoGo kan suspendere, spærre eller lukke din konto og tilbageholde penge, hvis det sker i medfør af loven om bekæmpelse af hvidvask.

 

 

13.1 Overholdese af konto

 

13.2 Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning, eller CasinoGo har god grund til at mistænke dig for, at du har gjort det, forbeholder CasinoGo sig ret til, at:

Nægte at genåbne din konto.
Suspendere eller lukke din konto, og/eller
Tilbageholde penge på kontoen (samt indbetaling) og bruge disse penge på kontoen til dækning af en skade forårsaget af dig eller gevinster vundet som følge af svigagtige aktiviteter eller gevinster, som på anden vis er i strid med disse vilkår og betingelser.
13.3 Hvis CasinoGo har mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller svigagtige aktiviteter ved brug af hjemmesiden, eller at du har problemer i forhold til dine kreditorer eller på anden måde kan skade vores virksomhed, kan vi fastfryse eller opsige din konto eller annullere en indsats helt efter vores eget skøn.

13.4 Hvis din konto midlertidigt suspenderes, men ikke lukkes permanent, træffer CasinoGo inden for rimelig tid beslutning om håndteringen af den relevante konto, og du underrettes om den endelige beslutning.

13.5 Du anerkender, at CasinoGo tager den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning på en måde, der kan føre til CasinoGos suspendering eller permanente opsigelse af din konto.

 

 

14.1 Sikkerhed

 

14.2 CasinoGo opretholder streng fortrolighed vedrørende alle relationer til en Kontoindehaver. Data vil alene blive offentliggjort, hvis dette påkræves af Myndighederne, en dommer eller en anden offentlig instans. I tilfælde af, at en Kontoindehaver har overtrådt CasinoGo reglerne, kan data offentliggøres til tredjemand med henblik på efterforskning.

14.3 En indehaver af en permanent CasinoGo konto skal logge ind ved brug af vedkommendes personlige NemID. Det er Kontoindehaverens ansvar ikke at dele disse oplysninger med en tredjemand. Har kontoindehaver grund til, at tro på, at en tredjepart har fået adgang hertil skal de straks kontakte CasinoGo kundeservice.

14.4 Internetkommunikation mellem kunde og udbyder opbevares af sikkerheds og regnskabsmæssige grunde.

14.5 Indbetalinger fra Kort kan til enhver tid blive helt og/eller delvist nægtet pga. sikkerhedssystemer, der administreres i samarbejde med en PSP og/eller et Pengeinstitut. CasinoGo-medarbejdere administrerer ikke de pågældende systemer, ligesom de ikke har kendskab til årsagerne til, at en indbetaling måtte blive nægtet.

14.6 CasinoGo skal tage alle rimelige skridt til at sikre, at CasinoGos godkendte computersystem giver en kunde, der har fortaget en indsats, samt deltaget i et spil, der bliver afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller en fejl i kundens computersystem, der forhindrer kunden i at fortsætte spillet, mulighed for, efter genoprettelse af systemet, at genoptage sin deltagelse i det spil, der blev afbrudt, fra tidspunktet umiddelbart før afbrydelsen.

Hvis CasinoGos computersystem ikke gør det muligt for kunden at fortsætte efter genoprettelse af systemet, hvor et spil er blevet afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller kundens computersystem, skal CasinoGo:

Sikre, at spillet afsluttes, eller refundere indsatsen til kunden ved at overføre beløbet til kundens CasinoGo-konto.
Hvis et spil påbegyndes, men mislykkes pga. en fejl i CasinoGos computersystem, skal CasinoGo:
Refundere det beløb, der er satset i spillet, til kunden ved at kreditere beløbet på kundens konto hos CasinoGo eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til kunden på en godkendt måde og, hvis kunden har en indtjent men ikke modtaget kredit på det tidspunkt, hvor spillet mislykkes, kreditere pengeværdien af kreditbeløbet på kundens konto eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, betale beløbet til kunden på en godkendt måde
Afholde sig fra at afvikle et yderligere spil, hvis der er sandsynlighed for, at spillet bliver berørt af samme fejl.
Således skal CasinoGo ikke holdes ansvarlig for (dog ikke begrænset til):

Transmission, modtagelse af data eller oplysninger på nettet
Alle funktionssvigt i netværket, der forhindrer afvikling af et spil
Fejl i materiale i modtage- eller kommunikationskredsløb
Tab af data
Skade forårsaget af en virus, computerfejl eller teknisk fejl.
Beskadigelse af kundens materiale
Fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget spilsystemet.
 

 

15.1 Ejendomsret

 

15.2 CasinoGo er eneejer af varemærket CasinoGo og CasinoGo-logoet. Uautoriseret brug af CasinoGo-varemærket og CasinoGo-logoet kan føre til retsforfølgelse.

15.3 Hjemmesiden er CasinoGos entydige ressourcelokalisering, og der kan ikke foretages uautoriseret brug af denne URL på et andet Websted eller en digital platform uden vores forudgående skriftlige samtykke.

15.4 CasinoGo er ejer eller licenshaver af rettighederne til teknologien, softwaren og forretningssystemer, der anvendes på hjemmesiden.

15.5 Indhold og struktur af siderne på CasinoGos Websted er underlagt ophavsret © og databaserettigheder ejet af CasinoGo. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret til dette Websted omfatter al tekst, grafik, kode, alle filer og links og tilhører CasinoGo, og hjemmesiden må ikke reproduceres, overføres eller gemmes helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Din tilmelding til og brug af vores system overdrager ingen rettigheder af nogen art til intellektuel ejendom indeholdt i systemet.

15.6 Links til hjemmesiden og dets sider må ikke lægges på et andet Websted uden forudgående skriftligt samtykke fra CasinoGo.

15.7 Du accepterer, at du ikke vil bruge automatisk eller manuelt udstyr til at overvåge CasinoGos websider eller indhold derpå. Uautoriseret brug eller reproduktion kan retsforfølges.

 

 

16.1 Vilkårenes uafhængighed

 

16.2 Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser hævdes at være ulovlige eller ikke at kunne håndhæves, udgår denne eller disse bestemmelser fra disse vilkår og betingelser, og alle øvrige bestemmelser er fortsat gældende.

 

 

17.1 Overdragelse

 

17.2 CasinoGo forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller overføre aftalen.

 

 

18.1 Den fuldstændige aftale og antagelighed

 

18.2 Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og CasinoGo, hvad angår dette Websted, og undtagen i tilfælde af svig erstatter den al tidligere eller midlertidig kommunikation eller tilsvarende tilbud, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og CasinoGo, hvad angår hjemmesiden.

18.3 En skriftlig version af disse vilkår og betingelser og enhver meddelelse, der gives elektronisk, kan gøres gældende i en retssag eller administrative sagsanlæg på grundlag af eller vedrørende disse vilkår og betingelser i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser som øvrige forretningsdokumenter og oplysninger, der oprindeligt udarbejdes og gemmes på papir.

 

 

19.1 Lovvalg og værneting

 

19.2 Disse vilkår og betingelser er underlagt gældende lovgivning i Danmark, og parterne er underlagt danske domstoles myndighed.

 

 

20.1 Regler for beskyttelse af personlige oplysninger

 

20.2 CasinoGo må indsamle og behandle personoplysninger om Kontoindehaveren til følgende formål:

Levering af spille- og væddemålstjenester;
Juridiske årsager
Lovmæssige årsager
Identifikation samt verifikation
Marketingsformål (hvis kunden har givet deres accept).
20.3 Alle ovennævnte foranstaltninger er iværksat med henblik på at sikre over for Kontoindehavere, at personlige oplysninger til enhver tid:

Behandles i overensstemmelse med de berørte kunders rettigheder
Behandles på en rimelig og lovlig måde
Alene indhentes til et konkret og lovligt formål
Er tilstrækkelige, relevante og ikke for vidtgående i forhold til deres formål
Er nøjagtige og opdaterede
Opbevares på en sikker måde
Ikke opbevares i længere tid, end hvad der er nødvendigt og påkrævet
Ikke overdrages til jurisdiktioner, der ikke overholder ovennævnte direktiver, og
Alene anvendes til marketingsformål, hvis Kontoindehaveren har accepteret at modtage marketingmateriale.
20.4 CasinoGo vil instruere om og bemyndige det kreditgivende Pengeinstitut, hos hvilken en Kontoindehaver har sin konto, til at offentliggøre oplysninger, som Myndighederne måtte anmode om vedrørende en Kontoindehavers konto.

20.5 Alle Kontoindehaveres personlige oplysninger vil blive opbevaret fortroligt, medmindre brugerne accepterer, at sådanne oplysninger må offentliggøres.

20.6 CasinoGo vil fremlægge personoplysninger, når dette kræves af en myndighed samt i henhold til en juridisk bestemmelse i gældende lov. Med henblik på at forhindre bedrageri og til kontrolformål accepterer du, at CasinoGo er berettiget til at overdrage dine personoplysninger til tredjepart, herunder men ikke begrænset til såkaldte AVS-serviceleverandører, betalingsløsningsleverandører og andre partnere. Derudover forbeholder CasinoGo sig ret til at offentliggøre personlige oplysninger til relevante modtagere i de tilfælde, hvor CasinoGo har rimelig grund til at have mistanke om uregelmæssigheder, der involverer en konto ved CasinoGo. Opkald kan blive optaget og anvendt til uddannelsesformål. Indhold kan offentliggøres, når dette er påkrævet af en Myndighed og/eller i henhold til en juridisk bestemmelse, der er indeholdt i Gældende lov.

20.7 Opkald kan blive gemt i et år og slettes herefter fra systemet, e-mails gemmes i op til fem år, og webchat gemmes i mindst et år.

20.8 Customer Relationship Management (CRM)

Kunden har også ret til at afbestille modtagelsen af marketing-oplysninger. Hvis du ikke længere vil modtage marketing-oplysninger, bedes du kontakte vores support-afdeling. Kunden kan selv aktivere og deaktivere modtagelsen af marketing-oplysninger i deres kontoindstillinger.

20.9 Kontoindehaveren er berettiget til at få adgang til Kontoindehaverens egne personlige oplysninger og er berettiget til at ændre eller slette forkerte eller upassende data.

20.10 Cookies, tags og øvrige identifikationer (cookies).

Ved at acceptere CasinoGo-reglerne indvilliger Kontoindehaveren, at CasinoGo vil anvende cookies. CasinoGo's hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

Til at sikre, at de væddemål, der indgås af Kontoindehaveren, tilknyttes Kontoindehaverens spillekupon og -konto
Til at sikre, at Kontoindehaveren modtager eventuelle bonusser, som Kontoindehaveren er berettiget til
Til analyse af trafik på CasinoGos hjemmeside med henblik på at gøre det muligt for os at foretage passende forbedringer. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at bruge hjemmesiden uden cookies. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om CasinoGos brug af cookies, kan du sende en mail til CasinoGos kundeservice.
20.11 CasinoGo vil opbevare Kontoindehaverens personlige oplysninger og alle oplysninger om de finansielle transaktioner i en periode på mindst ti år efter lukning af CasinoGo-kontoen. CasinoGo slette Kontoindehaverens personlige oplysninger, hvis der aldrig nogensinde har været registreret en transaktion på Kontoindehaverens CasinoGo konto.

20.12 Kontoindehaverens personlige oplysninger skal være tilgængelige for CasinoGos medarbejdere. CasinoGo skal alene offentliggøre Kontoindehaverens data til andre tredjemænd end Myndighederne eller andre relevante Myndigheder på tilvalgsbasis.

 

 

21.1 Persondatapolitik på sociale medier???????

21.2 CasinoGo er fælles dataansvarlig med Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) for den behandling af personoplysninger, der til statistiske formål finder sted på CasinoGos Facebookside via værktøjet ’Page Insights’. 

21.3 CasinoGo har indflydelse på, hvilken statistik der genereres af Facebook i relation til besøgende på CasinoGos Facebookside, men modtager udelukkende disse statistiske oplysninger i aggregeret og anonymiseret form fra Facebook. CasinoGo modtager eller opbevarer derfor ikke personoplysninger om dig i den forbindelse.

21.4 De statistiske oplysninger der genereres af Facebook anvendes af CasinoGo med det formål at opnå en bedre forståelse for, hvordan Facebooksiden bruges. Behandlingen af dine personoplysninger iværksættes på basis af CasinoGos legitime interesse i at forfølge dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.

21.5 Såfremt du vil vide mere om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger, kan du læse Facebooks persondatapolitik her. 

21.6 Du har i henhold til artikel 15-18 og artikel 20-21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) ret til at (i) få indsigt i de oplysninger, som CasinoGo og Facebook behandler om dig; (ii) modtage en kopi af de oplysninger, som CasinoGo og Facebook behandler om dig samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig; (iii) få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet; (iv) gøre indsigelse mod CasinoGo og Facebooks behandling af dine personoplysninger; og (v) få begrænset CasinoGos og Facebooks behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde. 

21.7 Ønsker du at udøve de i punkt 1.5 anførte rettigheder, så anbefales du at kontakte Facebook som anført her, idet alene Facebook har adgang til de personoplysninger, der behandles med henblik på at generere statistik. Du kan dog også kontakte CasinoGo ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor, såfremt du ønsker vores bistand i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder:

CasinoGo hører under:
25syv A/S
CVR.: 30897765
Torvet 14, 1
8600 Silkeborg
E-mail: support@casinogo.dk
 

21.8 Du har altid ret til at klage over CasinoGos og Facebook behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

 

Live Casino

22.1 Alle regler og vilkår for live casino findes i live casino lobbyen. Vælg hjælp funktionen inde i live casino lobbyen for at se disse.